FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1991.08.24 Suatu, culegere organizată

Culegători:  Könczei Árpád, Plugor Judit
Informatori:  Maneszes "Láli" Józsefné Tóth Mária (Alsószovát; dúdolás, ének)

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR