FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1995.02.20 Suatu, culegere organizată

Culegători:  Pávai István
Informatori:  Nagy Elekné Domokos Zsófia (ének, kiáltozás, szövegmondás)

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR

Ciklus